در حاشیه اختلاس

این روزها حرف از اختلاس، اختلاسگر و اعداد نجومی که شمردن صفرهاش هم برای خیلی ها سخت است و برای بعضی ها هم حتی غیرممکن به نظر می رسد، زیاد شنیده میشود. اما شده تا به حال فکر کنید که اگه بر فرض محال! بخواهید چنین رقمی را با اسکناس های 1000 تومانی در یکجا ببینید، چقدر جا می گیرد.
به گزارش بانکی دات آی آر، عکس هایی که می بینید مفصل توضیح داده که اگه بخواهید 315 میلیارد دلار را کنار هم بگذارید، می توانید یک برج و آسمان خراش زیبا و خوش قد و قامت که کلا از پول ساخته شده داشته باشید. گروه اینترنتی ایران سان
گروه اینترنتی ایران سان

این یک اسکناس 1 دلاری است ک 12/5 سانتیمتر طول و 6/25 سانتیمتر عرض دارد و از هزار تومانی خودمان کمی کوچکتر است.


گروه اینترنتی ایران سان

حالا فرض کنید که شش اسکناس یک دلاری را کنار هم گذاشتید، طول این مستطیل 30 سانتیمتر و عرض آن تقریبا 19 سانتی متر است. فراموش نکنید که مستطیل تومانی شما کمی از این بزرگتر است

گروه اینترنتی ایران سان

اینهم 3 هزار دلار که ارتفاعش می رسد به 5 سانتیمتر.

گروه اینترنتی ایران سان

قد و قامت برج 360 هزار دلاری هم بیش از 1/5 متر خواهد شد که البته افراد دارای قد متوسط هنوز یک سر و گردن بلندتر از آن هستند

گروه اینترنتی ایران سان 

این هم 9 میلیون دلار که معادل بیش از 9 میلیارد تومان وجه رایج خودمان است و به لحاظ جایی که اشغال می کند، با یک ماشین مقایسه شده.

گروه اینترنتی ایران سان

هرچند 900 میلیون دلار، 10 برابر رقم عکس قبلی است، اما هنوز تا رسیدن به 315 میلیارد دلار راه زیادی باقیست!

گروه اینترنتی ایران سان
 
15 میلیارد دلار را که کنار هم بگذارید، دیگر نه خودتان به چشم خودتان می آیید و نه ماشینتان! البته شوکه نشوید چون 3 هزار میلیارد تومان اختلاس شده یک پنجم این حجم را دارد.

گروه اینترنتی ایران سان

حالا فرض کنید که 300 میلیارد دلار دیگر هم به آن 15 میلیارد دلار اضافه شده باشد، برجی که از این پول ها می سازید، سه برابر پول های اختلاس شده است. !

13175998131.jpg


گروه اینترنتی ایران سان
 
گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی  ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

گروه اینترنتی ایران سان

علم بهتر است یا 3000000000000 میلیار تومان؟!/ 0 نظر / 56 بازدید